Vzdělávací a konzultační programy

Podnikání, firemní kultura

podnikání a jeho úspěšný rozvoj, vytváření pracovních týmů a jejich vedení, problematika firemní kultury

HR a řízení zaměstnanců

efektivita a produktivita, změny směru, udržování klíčových zaměstnanců, HR controlling, rozvoj kompletencí

Právo a veřejné zakázky

veřejné zakázky, sestavování nabídek, jednání s péčí řádného hospodáře

Projektové řízení

co a kdy je projektem, užitečné nástroje a metody řízení, řízení projektových týmů

Logistika a řízení zásob

management logistiky, řízení nákupu, logistika výroby, distribuce a skladování, ekonomika v logistice

Měkké dovednosti

Měkké dovednosti

metody organizace času, práce s prioritami, komunikace, zvládání stresu a asertivita

Obchod a marketing

vedení obchodních jednání, marketingová komunikace, zákaznický servis