Obchod a marketing

nabídka vzdělávacích a konzultačních programů

Úspěšné vedení obchodního jednání s dodavateli a obchodními partnery

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Obchodního partnera nezaujmete znalostmi, dokud neprojevíte opravdový zájem o něj...

Cíl programu:

 • Naučíte se 8 nejdůležitějších zásad obchodního jednání
 • Poznáte, co je to opravdový individuální přístup a jak se budují dlouhodobé obchodní vazby
 • Naučíte se, jak posilovat dobré jméno firmy v očích obchodního partnera
 • Na příkladech z praxe porozumíte, proč budování dlouhodobého vztahu přineslo některým firmám mnohem víc, než jen krátkodobý zisk
 • Pochopíte, že umět správně naslouchat je 90% úspěchu komunikace
 • Poznáte užitečné praktické dovednosti, které rozhodují o výsledku spolupráce. Uvědomíte si, že klíčem je dokonalá znalost vaší společnosti a vaše osobní angažovanost
 • Pochopíte, že i když neřeknete ani slovo, vaše myšlenky prozradí vaše tělo
 • Naučíte se chápat prodej založený na win-win a procvičíte si reflektování požadavků obchodních partnerů

Obsah programu:

 • Proč jsou některé firmy úspěšné a jiné ne?
  • firemní kultura
  • budování firemní značky
  • zpracování zpětné vazby od obchodního partnera/zákazníka
 • Identifikace motivací, které rozhodují o tom, že zákazníka získáte, nebo naopak nadobro ztratíte
 • Sebemotivace opravdového obchodníka
 • Efektivní techniky k uzavření obchodní dohody
 • Typy chování u obchodních partnerů
 • Jak funguje verbální i neverbální prezentace dobrého obchodníka
 • 8 nejdůležitějších zásad obchodního jednání
 • Etika jako systém budování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery
 • Obchodní etika jako základ dobré obchodní praxe
 • Konkurenční chování: co udělat, pokud vaše konkurence používá nemorální praktiky pro získání výhody
 • Umění diplomatického jednání (odhad a cit pro realizaci každé situace)
 • Značka firmy: Nechte vaše jméno pracovat za vás
 • Komunikační dovednosti – klíčové fáze rozhovoru a aktivní naslouchání

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Úvod do reklamní komunikace

Rozsah kurzu: 1 den

Je nespočet možností, jak oslovit koncového zákazníka, jak dosáhnout zvýšení povědomí o firmě, značce či výrobku a zvýšit prodej.

Program je určen pracovníkům obchodních oddělení, kteří mají na starosti návrh a realizaci reklamních kampaní nebo komunikaci s reklamními agenturami.

Naučíte se popsat a definovat princip reklamy, jak vypracovat zadání pro agenturu, která spolupracuje při realizaci reklamních aktivit. Díky těmto informacím budete lépe chápat všechny související procesy, spojené s tvorbou reklamní kampaně z pohledu reklamní agentury.

Získáte potřebný vhled velice důležitého segmentu, jakým je reklamně-komunikační podnikání.

Obsah kurzu:

 • Principy reklamní komunikace
 • Reklamní mýtus a role agentur
 • Nadlinkové a podlinkové reklamní aktivity
 • Obsah a realizace poselství
 • Srozumitelnost reklamy
 • Metody přesvědčení zákazníka
 • Role emocí v reklamě
 • On-line reklama

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi

Úvod do marketingové komunikace

Rozsah kurzu: 2 dny

Program je určen pro malým  a středním podnikatelům, majitelům a jednatelům společností, pracovníkům obchodních oddělení, pracovníkům, kteří se starají o realizaci marketingových aktivit.

Získáte „marketingové minimum“, které by měl ovládat každý člen středního a vyššího managementu.

V jednotlivých blocích semináře se postupně seznámíte s hlavními principy, kterými se řídí marketing. Ujasníte si místo marketingu ve struktuře organizace a dokážete popsat a v praxi uplatnit jednotlivé marketingové nástroje – např. interní analýzu silných a slabých stránek produktů/procesů, externí analýzu příležitostí a hrozeb podnikání, pracovat s marketingovým mixem apod. Naučíte se posoudit úspěšnost a efektivitu marketingových přístupů.

Obsah kurzu:

 • Firemní strategie, strategické zbraně
 • Portfoliový model podnikání
 • Práce se značkou v marketingu
 • Marketingový mix
 • Marketingové taktiky
 • Konkurenceschopnost, efektivita a náklady
 • Moderní směry marketingu, sociální a virový marketing

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi

Úspěšný prodejce v přímém prodeji

Rozsah kurzu: 2 dny

Přímému prodeji se věnuje stále více lidí. Je však naprosto nezbytné se odlišit od neprofesionálních nebo méně korektních prodejců.

Budeme věnovat pozornost tomu, aby zákazník neměl pocit, že je mu zboží nevhodně vnucujeme.

 • Péče o zákazníky tak, aby se rádi vraceli
 • Efektivní získávání doporučení od spokojených zákazníků
 • Následná práce s doporučením od zákazníků
 • Vhodné využívání stávajících spokojených zákazníků k propagaci vašich produktů

Obsah kurzu:

 • Motivace pro práci v přímé nabídce
 • Získávání doporučení a jejich kvalitativní selekce
 • Sestavení prodejního rozhovoru, který vede k uzavření obchodu
 • Uzavření obchodu v jakékoli fázi obchodního rozhovoru
 • Dlouhodobá práce s klientem – záruka opakujících se obchodů
 • Jak udělat svoji obchodní síť „samonosnou“ a dlouhodobě vydělávající

Lektor: Josef Vlk

O lektorovi

Obchodní dovednosti

Rozsah kurzu: 2 dny

Program je určen těm, kteří chtějí prodávat bez přetvářky, během prodeje přirozeně vystupovat a být úspěšnými obchodníky.

Na semináři se naučíte prodávat takovým způsobem, jakým to obě strany baví. Postupně projdeme celým modelem obchodního procesu:

 • Navázání komunikace se zákazníkem po telefonu
 • Sjednání schůzky
 • Získaní informací o potřebách zákazníka
 • Zpracování informací
 • Následné využití informací při finalizaci obchodního případu

Prakticky si ukážeme několik způsobů jak...

 • Při osobní schůzce vést prodejní rozhovor
 • Zjištovat potřeby zákazníka
 • Zaujmout svým produktem
 • Úspěšně uzavřít obchod
 • Pečovat o zákazníka a vytvořit si s ním vztah
 • Zákazníka znovu oslovovat s novými nabídkami

 

Lektor: Josef Vlk

O lektorovi

Špičkový zákaznický servis bez stresu

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Zákaznický servis představuje klíčové pojítko k vytváření a udržování loajality a spokojenosti zákazníků.

Pokud je marketing, cena, kvalita, komunikace a distribuce srovnatelná, pak je to kvalita zákaznického servisu tím, co přivádí zákazníky zpět.

Zákaznický servis představuje důležitý faktor konkurenční výhody.

Cíl kurzu:  

 • Naučíte se definovat normy spolupráce, které vás povedou k lepší pracovní výkonnosti a plnému zapojení všech členů týmu
 • Poznáte způsoby komunikace zákazníka - od manipulace k pasivní agresivitě
 • Prostřednictvím úloh a hraných situací si uvědomíte, co v komunikaci se zákazníkem funguje a co naopak vytváří překážky
  • Pochopíte důležitost sebekontroly a sebedisciplíny
  • Získáte nejnovější nástroje, jak jednat se zákazníky po telefonu
 • Pochopíte, jak týmová spolupráce přispívá k rozvoji vaší spokojenosti, loajalitě k firmě a firemní kultuře
 • Seznámíte se zásadami verbální komunikace a opomíjeným nástrojem komunikace: intonací hlasu

Obsah kurzu:

 • Zásady přátelského zákaznického servisu
 • Atmosféra v týmu – Komunikace, Motivace, Stimulace
 • Sebereflexe, sebekontrola a dosahování cílů
 • Pracovní křivka, efektivita a produktivita – 6 etap pracovní křivky během dne
 • Interakce a komunikace ve skupině a bariéry komunikace v týmu
 • Očekávané trendy ve službách v blízké budoucnosti
 • Předpoklady zavedení špičkového zákaznického servisu do praxe
 • Zapojení zaměstnanců a jejich ztotožnění se s neustálými změnami
 • Modelová cvičení a ukázky špičkového klientského servisu v praxi
 • 10 tipů pro skutečnou péči o zákazníky aneb Jak si vybudovat skvělou zákaznickou podporu

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi