O nás

Vzděláváme od roku 2004.

0
absolventů kurzů v letech 2004 - 2017

Díky svým schopnostem jsme si vybudovali silnou pozici ve vzdělávání dospělých – pedagogů, pracovníků firem a státní správy. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT.

Vzdělávací a konzultační programy sestavujeme na míru na základě osobního rozhovoru, jehož součástí je získání informací k důkladné analýze vzdělávacích potřeb. Nejdůležitější je pro nás individuální přístup.

Vedle vzdělávání se věnujeme i vydavatelské činnosti - vydáváme metodické materiály pro pedagogické pracovníky všech typů škol.


Vnímáme potřebu pomáhat firmám

  • s nastavováním systémů řízení, hodnot a pravidel, organizační struktury, procesů a výkonnosti
  • s budováním a hodnocením personální procesů, které jsou důležitým článkem firemní strategie – včetně nastavení systému motivace
  • se snižováním fluktuace zaměstnanců a udržováním klíčových pracovníků ve výrobě, ve středním a vrcholném managementu
  • s řízením strategických, rozvojových a provozních změn (change management)
  • s logistikou a řízením zásob
  • se zvyšováním prodeje
  • s řízením administrativních procesů

Vše s cílem snížit náklady a budovat a udržet stabilní a ziskové podnikání.

Jsme členem Asociace institucí vzdělávaní dospělých a akreditovanou
vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.